منتورینگ

امیرحسین فرهادخانی

افشین کنکاش

محمد فاطمی

وحید مجد

امین مدنی

منتور کسی است که دانش، تخصص و مشاوره خود را به کسانی که تجربه کمتری دارند ارائه می‌دهد. منتور با بهره‌گیری از تجربه و مهارت‌های خود، مخاطبانش را در مسیر درست هدایت می‌کند. یک منتور برای یافتن فرصت‌های رشد حرفه‌ای، به‌دست آوردن اعتماد‌ به‌نفس و بهبود مهارت‌های فردی کمک می‌کند. این کمک و حمایت بر اساس تجربه‌ها و آموخته‌های شخصی منتور است که باعث جلب اطمینان بیشتر از جانب مخاطب خواهد شد.
در خصوص تفاوت مربی گری و منتورینگ بای گفت کوچینگ بر افکار و انگیزه های درونی فرد و روابطش و تشخیص علاقمندی ها و استعداد هایش تمرکز دارد و منتورینگ بر انتقال تجربیات آزموده شده ی موفقیت تاکید دارد.
تجربه و کسب مهارت های لازم برای اداره یک کسب و کار در طی زمان و با درگیر شدن در کارها اتفاق می افتند. وجود یک منتور و یا قرار گرفتن در فرآیند منتورینگ می تواند این زمان را کاهش دهد. منتورهای ما در مرکز شتابدهی فینیک با تجربه سال ها مدیریت در بالاترین سطح کسب و کارها، می توانند به بهترین شکل ممکن شما را برای مدیریت در کسب و کار آینده تان آماده کنند.

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش