تامین مالی

یکی از نیازمندی های مهم کسب و کارها به منظور شتاب یافتن در فرآیند رشد و توسعه فعالیت هایشان، داشتن سرمایه مالی کافی و به موقع است. یکی از خدمات ما در مرکز شتابدهی فینیک همراهی در تهیه طرح توجیهی کسب و کار به منظور جذب سرمایه می باشد که بسیار تاثیرگذار است. همچنین ما در مرکز شتابدهی فینیک در فواصل زمانی مشخص و براساس میزان پیشرفت کاریتان ضمن انجام حمایت های مالی و تامین منابع اقتصادی مناسب و مستقیم، شما را به سرمایه گذاران مختلف و مرتبط معرفی کرده و مسیر جذب سرمایه را برایتان هموارتر خواهیم کرد. در این زمینه می توان به عنوان نمونه به پروژه سوپرمارکت های آنلاین شهر تهران اشاره نمود که توسط مرکز شتابدهی فینیک تاکنون با مبلغ تقریبی 50 میلیارد ریال مورد حمایت مستقیم قرار گرفته است و رایزنی های لازم در خصوص جذب سرمایه گذاری برای ارتقای این پروژه در سطح ملی نیز صورت پذیرفته و موافقت اولیه نیز به عمل آمده است.
به طور خلاصه در مرکز شتابدهی یک کسب و کار از طرق زیر مورد حمایت در راستای تأمین مالی قرار می¬گیرد:
1. سرمایه گذاری مستقیم شرکت ایده های نو هوشمند آینده (مرکز شتابدهی فینیک) در مرحله شتابدهی تا سقف پانصد میلیون ريال
2. ارائه تسهیلات از سوی صندوق های پژوهش و فناوری و بانک های مرتبط دارای تفاهم نامه با فینیک
3. جذب منابع مالی و یا دریافت تسهیلات بین المللی
4. ارائه خدمات در راستای تأمین سرمایه جمعی
5. معرفی به سرمایه گذاران در روز نمایش نهایی جهت ورود به بازار (Demo Day)
نکته قابل توجه در ارائه خدمات تأمین مالی فینیک، دستیابی مخاطب به پول هوشمند (Smart Money) است که تفاوت و تمایز آن با پول در بخش واژه نامه استارتاپی فینیک قابل مشاهده است.