آمار و ارقام

مرکز شتابدهی فینیک به منظور توسعه زیست بوم کارآفرینی و موفقیت استارت آپ ها، ضمن ارتباط با مراکز بین المللی و سازمان ها و رسانه های مطرح فعال در این حوزه، در تلاش است تا آخرین آمار و ارقام حوزه کارآفرینی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

ا

ا

>