مربی گری

امیرحسین فرهادخانی

افشین کنکاش

محمد فاطمی

وحید مجد

امین مدنی

نا به تعریفی که از سوی فدراسیون بین المللی مربیگری (ICF) ارائه شده، مربیگری (Coaching) شبیه به شراکتی است که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته‌های شخصی و حرفه‌ای یاری می‌رساند، بر عمق یادگیری مراجعین افزوده و به تسریع در اجرای خواسته‌ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می‌پردازد. مربی حمایت می‌کند، قدرت می‌دهد و فرد را پاسخگو می‌داند، او کمک می‌کند که به تعریف تصورات خود و اجرای متعهدانه آن پرداخته و به علایق خود دست یابد. مربی(Coach) در راستای تحقق رویای مراجعین گام برمی‌دارد و در یک کلام: مربیگری زندگی (Life Coaching) شما را از جایی که در حال هستید به جایی که دوست دارید باشید، هدایت می‌کند.
لازم است خاطرنشان شود که نباید مربیگری (Coaching) را با مشاوره و روش‌های درمانی اشتباه گرفت. برای مربی (Coach) چگونگی دستیابی فرد به موقعیت فعلی اهمیت ندارد، آنچه مهم است، خواسته او برای آینده می‌باشد. مشاوره بر اساس مجموعه‌ای از معلومات، به ارائه توصیه به فرد می‌پردازد و درمانگر به کنکاش در تجربیات گذشته، احساسات و ضعفهای او همت می‌گمارد.
این در حالی است که مربیگری (Coaching) با تمرکز روی نقاط قوت فرد به تایید و حمایت از تفکر دقیق پرداخته و معلومات، ایده‌ها و اهداف فرد را به سمتی هدایت می‌کند که وارد عمل شده و شروع به ایجاد تغییرات در راستای دستیابی به خواسته‌ها نماید. مربیگری (Coaching) ضمن توانبخشی به فرد در جهت دستیابی به نتیجه خاص خود با روشن کردن موقعیت شخص در تمام گام های زندگی در راستای اهداف موردنظر، او را به پیش می‌راند. مربیگری (Coaching) به جای آن که توجه خود را به خطاها و اشتباهات معطوف کند، به تقویت آنچه را که صحیح است می‌پردازد.
تجربه و کسب مهارت های لازم برای اداره یک کسب و کار در طی زمان و با درگیر شدن در کارها اتفاق می افتند. وجود یک مربی و یا قرار گرفتن در فرآیند مربی گری می تواند این زمان را کاهش دهد. مربیان ما در مرکز شتابدهی فینیک با تجربه سال ها مدیریت در بالاترین سطح کسب و کارها، می توانند شما را به بهترین شکل ممکن برای مدیریت در کسب و کار آینده تان آماده کنند.

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش

افشین کنکاش